Elektrocentrály

V některých situacích může mít i krátkodobý nedostatek přístupu k elektřině dalekosáhlé negativní důsledky. Jak jim lze předejít? Generátor elektrické energie je zařízení, které slouží jako zdroj elektrické energie v situaci, kdy není dostupná jiným způsobem, např. z důvodu výpadku sítě nebo nedostatku vhodné infrastruktury, která by ji do daného místa přivedla.